NEMA
Žena chtěla bydlet ekologicky, já nízkoenergeticky a oba co nejdříve. Nema nám to splnila vše a za výstavbu v zimě navíc dala slevu.
Bydlení v moderních dřevostavbách
maximální kvality za ceny, které potěší. A na jaře už do vlastního.
Katalog NEMA ke stažení - nízkoenergetické a pasivní dřevostavby

Nízkoenergetická dřevostavba

Nízkoenergetickou dřevostavbou se rozumí dům, u kterého se roční spotřeba energie pohybuje od 15 do 50 kWh/(m²a). Abychom těchto úsporných hodnot dosáhli, používáme vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 220 - 300 mm, kvalitní výplně otvorů a celkově zajišťujeme správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U těchto dřevostaveb není nutné investovat do systému nuceného větrání - takzvané rekuperace, ačkoli její instalace je vždy přínosem. V nízkoenergetickém standardu realizujeme dřevostavby s difúzně otevřenou a difúzně uzavřenou skladbou stěny.

Co je to difúzně otevřená a difúzně uzavřená dřevostavba?

Základním úkolem konstrukce každé dřevostavby je funkčnost. Ať se tedy jedná o difúzně uzavřený nebo otevřený systém, základem je správné a precizní provedení. Dufúzně otevřená skladba stěny je taková skladba, kde je díky použité vnitřní parobrzdné vrstvě regulován prostup vodních par konstrukcí. Takováto skladba pak přirozeněji reguluje vnitřní vlhkost prostředí, která vzniká běžným provozem v domácnosti. U difúzně otevřené  skladby je použitá vnitřní parozábrana, a vlhkost tak do konstrukce vstupovat nemůže. Obecně platí, že difúzně otevřená skladba je jednodušší na provedení a eliminuje se tak vznik chyb při provádění. V každém případě je nutné každou použitou skladbu vždy tepelně-technicky posoudit.

V určitých případech může být vhodnější použití difúzně uzavřené skladby. Například stojí-li dům blízko hranice sousedního pozemku.

Každému zákazníkovi doporučujeme nejprve osobní schůzku, kde podrobně objasníme problematiku jednotlivých skladeb a pokud je to možné, provedeme volbu optimálního řešení. 

Difúzně otevřený systém stěn:

Difúzně uzavřený systém stěn:

• Finální záklop - sádrovláknité desky tl. 12,5 mm
• Instalační předstěna - tl. 60 mm
• OSB desky - tl. 15 mm
• Nosná konstrukce KVH 60/160
• Izolace KNAUF mezi nosným systémem
stěn - tl. 160 mm
• Dřevovláknitá izolační deska tl. 60 mm
• Difúzně otevřený omítkový systém - tl.
10 mm

Celková tloušťka stěny = 317,5 mm
Tepelný odpor konstrukce: R = 5,44 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce: 
U = 0,18 W/m2K

Difúzně otevřený systém stěn

• Finální záklop - sádrovláknité desky tl. 12,5 mm
• Instalační předstěna - tl. 60 mm
• Parozábrana
• Nosná konstrukce KVH 60/120
• Izolace KNAUF mezi nosným
systémem stěn - tl. 120 mm
• Sádrovláknitá deska - tl. 12,5 mm
• Fasádní polystyren - tl. 120 mm
• Omítkový systém - tl. 10 mm

Celková tloušťka stěny = 335 mm
Tepelný odpor konstrukce: R = 6,45 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce: 
U = 0,16 W/m2K

Difúzně uzavřený systém stěn

 

  Dřevostavba NEMA od začátku k předání

Nízkoenergetická dřevostavba:
difúzně otevřená a difúzně uzavřená

Pasivní dřevostavba

  Dřevostavba z velkoformátových panelů

3D návrhy


Máte nějaké dotazy? Ptejte se nás:
David Javorský:

+420 722 616 602, 
javorsky(tecka)david(na)nema-drevostavby.cz

 


Akční dřevostavby NEMA

Referenční domy NEMA

Katalog dřevostaveb

O dřevostavbách NEMA

NEMA panely

NEMA tipy

Naše plody (realizace)

Kontaktujte nás

 

 

Chci stavět s Nema