Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů.
Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
výběr pozemku

Jak vybrat pozemek pro dům

Výběr parcely pro stavbu je někdy podceňovaný krok při stavbě domu. A přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů. Pojďme si říct, co by měl pozemek splňovat pro to, aby hladce probíhala výstavba, ale také aby se vám na něm krásně žilo.

Nejprve je zapotřebí zjistit, zda je vámi vybraný pozemek určený pro stavbu, kterou má budoucí stavebník v plánu realizovat (rodinný dům, chata, restaurace apod.). Tyto informace lze získat na stavebním úřadě, nebo na internetových stránkách obce z územního plánu.

Víme už, že vybraný pozemek je z hlediska legislativy vhodný pro výstavbu rodinného domu. Nyní se zaměříme na odpovědi na následující otázky.

Důležité pro výběr typu domu a pro průběh výstavby:

 • Je velikost pozemku dostatečná pro budoucí stavbu domu? Bude možné stavbu umístit v dostatečné vzdálenosti od sousedů?
 • Jsou poblíž pozemku (případně přímo na jeho hranici) inženýrské sítě?
 • Jaký je přístup na pozemek pro techniku a dopravu materiálu?
 • Jaké je na pozemku podloží?
 • Jedná se o rovinu nebo svah?
 • Jaká je orientace pozemku vůči světovým stranám?

Důležité z hlediska kvality bydlení:

 • Jaká je příjezdová cesta k pozemku a kdo ji vlastní?
 • Je pozemek v dobře dostupné lokalitě vzhledem k případnému dojíždění?
 • Odpovídá cena pozemku celkové zamýšlené investici do stavby?
 • Není pozemek zatížen nějakým věcným břemenem?
 • Je pozemek dotčen nějakou ochranou (památková, ekologická, záplavová oblast, archeologické naleziště) nebo ochrannými pásmy (les, trať, sítě)?
 • Dotýkají se pozemku nějaké další regulativy či omezení?
 • Nejsou v okolí pozemku nějaké rušivé elementy (farma, železnice, letecký koridor)?

Většina výše uvedených bodů významně ovlivňuje cenu pozemku, ale i stavby samotné. Pokud plánujete koupi pozemku a uvítali byste odbornou pomoc s jeho výběrem, neváhejte se na nás obrátit a domluvit si nezávaznou konzultaci, abyste předešli případným budoucím problémům.

výběr pozemku
výběr pozemku
výběr pozemku

Napište nám

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

© 2019 NEMA Dřevostavby s.r.o.