Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů.
Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Podmínky soutěže

NEMA soutěž o ceny v celkové hodnotě 250 000 Kč

NEMA slaví, ale dárky dostáváte hlavně vy! Soutěžte po 25 týdnů o 25 cen v celkové hodnotě 250 000 Kč - včetně hlavní SUPER ceny SLEVY 150 000 Kč na novou dřevostavbu NEMA!

Každé pondělí uveřejníme na našem Facebooku soutěžní otázku nebo úkol a vy budete mít necelý týden na psaní vašich odpovědí do komentářů pod tento příspěvek. Nejpozději v neděli téhož týdne vylosujeme jednoho z vás, kteří správně odpověděli nebo splnili úkol, a ten získá cenu, o kterou se ten daný týden bude hrát.

Plánujete nové bydlení? A chcete tu nejkvalitnější DŘEVOSTAVBU SE SLEVOU 150 000 KČ?

Stačí tak málo! Odpovězte na některou naši soutěžní otázku/úkol v kterémkoli z 25 soutěžních kol a ke své odpovědi připiště kouzelné heslo CHCI DŘEVOSTAVBU NEMA. A pak stačí mít trochu štěstí na Silvestra tohoto roku, kdy proběhne slosování právě u toto výhru. Pamatujte, že čím více kol se zúčastníte, tím vaše šance na tuto super cenu stoupá! Do slosování se totiž dostává každý příspěvek s uvedeným heslem, od jednoho soutěžícího však max. za jedno soutěžní kolo.

 Zalajkujte si naši Facebookovou stránku (ZDE), sledujte nás a sdílejte. A buďte připraveni každé pondělí na novou soutěž!

Pravidla soutěže

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je NEMA spol. s r.o. se sídlem Olešnice 107, 373 31 Olešnice, Česká republika, IČ 490 629 05 a NEMA Dřevostavby s.r.o. se sídlem Olešnice 265, 373 31 Olešnice, Česká republika, IČ 046 27 687. (Dále jen „organizátor“). 

Soutěž je realizována prostřednictvím webových stránek www.nema.cz a www.facebook.cz/nemaspol a probíhá v období od 16. července 2018 po dobu 25 týdnů do 31. prosince 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“). Každé soutěžní kolo bude vyhlášeno vždy v pondělí a jeho vyhodnocení proběhne nejpozději v neděli téhož týdne. Poslední, hlavní cena (sleva 150 000 Kč na dřevostavbu NEMA) bude vyhlášena 31. prosince 2018.

Organizátor vloží vždy v pondělí soutěžní úkol/otázku jako příspěvek na svou Facebookovou stránku a nejpozději do neděle téhož týdne zhodnotí soutěžní příspěvky soutěžících vložené do komentářů pod soutěžní otázku/úkol na Facebookové stránce a vyhlásí vítěze formou komenáře k soutěžní otázce/úkolu, a to nejpozději do neděle téhož soutěžního týdne.

a) Soutěž o všechny výhry kromě hlavní ceny

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky pro účast v soutěži:

Správně odpovědět na soutěžní otázku / splnit soutěžní úkol na Facebookové stránce společnosti www.facebook.com/nemaspol formou komentáře pod soutěžní otázku/úkol, a to nejpozději do termínu uvedeném organizátorem v soutěžním příspěvku u dané otázky/úkolu.

V případě vítězství poskytnout organizátorovi prostřednictvím zprávy své kontaktní údaje v rozsahu: jméno,  příjmení, e-mailová adresa a poštovní adresa. Tyto údaje budou pořadatelem využity pro účel předání výhry výherci.

Vyhodnocení každého kola soutěže proběhne tak, že nejpozději do neděle v týdnu, kdy byla soutěž vyhlášena, vylosuje organizátorem určená porota jeden komenář, který bude splňovat zadání (bude správnou odpovědí na soutěžní otázku nebo splní zadaný úkol). Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do neděle 23:59 h téhož týdne, kdy byla soutěžní otázka/úkol položena. Organizátor uveřejní v komentáři pod soutěžní otázkou/úkolem jméno výherce, jehož soutěžní příspěvek byl výše uvedeným postupem jako vítězný vylosován.

b) Soutěž o SLEVU 150 000 Kč NA DŘEVOSTAVBU NEMA (dále jen jako "hlavní cena") 

Slosování o hlavní cenu se zúčastní všichni soutěžící, kteří do svého příspěvku v jakémkoli kole soutěže po dobu trvání soutěže připsali ke své odpovědi do komentáře heslo CHCI DŘEVOSTAVBU NEMA (dále jen jako "heslo"). Ze všech těchto komentářů porota vylosuje v pondělí 31. prosince 2018 jeden, jehož autora organizátor vyhlásí a uveřejní hned 31. prosince 2018 prostřednictvím nového příspěvku na své Facebookové stránce, dále na webové stránce www.nema.cz.

K účasti v soutěži o hlavní cenu je soutěžící povinen splnit následující podmínky:

Odpovědět na jakoukoli soutěžní otázku/úkol na Facebookové stránce společnosti www.facebook.com/nemaspol formou komentáře pod soutěžní otázku/úkol, a to během celé doby trvání soutěže. 

Ke své odpovědi na danou soutěžní otázku/úkol připsat heslo CHCI DŘEVOSTAVBU NEMA. 

V případě vítězství poskytnout pořadateli prostřednictvím zprávy své kontaktní údaje v rozsahu: jméno,  příjmení, e-mailová adresa a poštovní adresa. Tyto údaje budou pořadatelem využity pro účel předání výhry výherci.

Do slosování o hlavní cenu budou zahrnuti všichni soutěžící, kteří připsali ke své odpovědi v jakémkoli soutěžním kole heslo. O tuto výhru lze hrát opakovaně, tzn. že do slosování budou zahrnuty všechny příspěvky s uvedeným heslem, ovšem maximálně jeden příspěvek od stejného soutěžícího za jedno soutěžní kolo. Maximálně se tak soutěžící může zúčastnit soutěže o hlavní výhru 25 příspěvky.

Výhry

Organizátor poskytne výhercům celkem 25 cen, mj.:

SLEVA 150 000 Kč NA DŘEVOSTAVBU NEMA*, sleva 25 000 Kč na NEMA krov/vazník*, sleva 15 000 Kč na NEMA zahradní pergolu*, konstrukce na dětské pískoviště, vstupenky do multikina Cinestar, 5l soudek piva, strunová sekačka, elektrická rotační sekačka, akumulátorové nůžky na keře, poukaz na odběr zboží Dektrade, dětský batoh, městský batoh, spacák, turistická sedačka pro dítě aj.

* Tyto výhry má výherce nárok uplatnit při závazné objednávce daného produktu, a to nejpozději do 31.12.2020. Sleva bude výherci odečtena z celkové ceny produktu. Případný rozdíl ceny nebude organizátorem proplacen. 

Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím Facebookové zprávy v den slosování soutěže. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na opakované pokusy o zkontaktování ze strany organizátora reagovat a nepodaří-li se jej nijakým způsobem zastihnout, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn na Facebookové stránce www.facebook.com/nemaspol, výhra bez náhrady propadá organizátorovi.

 

Všeobecná pravidla soutěže pořádané  NEMA, spol. s r.o. Olešnice 107, 373 31 Olešnice, IČ: 490 629 05:

1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí soutěž vyhlašovaná společností NEMA, spol. s r.o. Olešnice 107, 373 31 Olešnice, IČ: 490 629 05 (dále též jen „Organizátor“)

2. Soutěží se rozumí zábavně-vědomostní soutěž vyhlášená zejména na platformě Facebook či na www.nema.cz.

3. Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v jejím popisu.

4. Soutěž se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách, neboť současné nenaplňuje oba definiční znaky hazardní hry ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 uvedeného zákona, tzn. postrádá prvek sázky, jejíž návratnost se nezaručuje a/nebo o výhře nebo prohře nerozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

6. Účast v soutěži je dobrovolná.

7. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, jakož i  osoby jim blízké ve smyslu § 22  zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.

8. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

9. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu či jiné plnění než výhru stanovenou organizátorem soutěže. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady organizátorovi.

10. V soutěži není zaručen nárok na výhru. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží organizátorovi soutěže.

11. Organizátor zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení

emailovou adresu

poštovní adresu

-  Zpracování osobních údajů – jména, příjmení a emailové a poštovní adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
-  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na Facebookové stránce www.facebook.com/nemaspol a webové stránce společnosti www.nema.cz. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svého příspěvku s uvedením svého jména na Facebookové stránce www.facebook.com/nemaspol a webové stránce společnosti www.nema.cz, a to v příspěvku pořadatele o vyhlášení výherce a v seznamu výherců. Organizátor se zavazuje nepředávat osobní údaje výherců třetím stranám a používat je za jakýmkoli jiným účelem než je uvedenéo výše.

12. Soutěž, podpora a propagace soutěže uveřejněná Organizátorem na facebookových stránkách není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže.

13. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu, či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. 

14. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů, které nastaly, nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení soutěže, přerušit, doplnit anebo i bez náhrady zrušit.

15. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

16. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.

17. Organizátor nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně příspěvkem, jíž je sám autorem. Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu soutěžních kol.

18. Účastí v soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Napište nám

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

Analýza pozemku

Analýza pozemku

Pokud jste ve fázi, kdy kupujete pozemek a nejste si jisti, zda bude pro váš dům vhodný, uděláme předprojektovou analýzu pozemku. Díky analýze pozemku ušetříte nemalé finanční prostředky a čas.

Více...

DALŠÍ NOVINKY

Referenční dům v Nýřanech před dokončením

Referenční dům v Nýřanech před dokončením

Právě vrcholí práce na terénních úpravách kolem domu a dům se ladí především zvenku. Již nyní je vám ale dům k dispozici.

Více...

DALŠÍ NOVINKY

Dřevo je cesta

Dřevo je cesta

Protože víme, že Dřevo je cesta, stali jsme se hrdými nositeli této značky.

Více...

DALŠÍ NOVINKY

© 2021 NEMA Dřevostavby s.r.o., vyrobil FT SunFT Sun